Stavebná chémia

Antikorózne hmoty

Antikorózne hmoty ZINGA a IKOROL - ochrana ocele a železa bez kompromisov. Slúžia na antikoróznu ochranu ocele a oceľových konštrukcií, ako prvotný náter za účelom zamedzenia vzniku a izolácie existujúcej korózie. Ďalej ako podkladové nátery a medzivrstva pre zvýšenie prídržnosti vrchných náterových systémov. Ich vhodnosť a spôsob použitia je kľúčový pre výslednú životnosť ošetrených konštrukcií. Nami dodávané produkty sme vyselektovali špeciálne pre potreby našich spracovateľov. ZINGA je unikátny belgický výrobok na ochranu oceľových konštrukcií tzv. studenou galvanizáciou. V pravom zmysle slova sa jedná o kovový povlak nie farbu. Jej ochrana spočíva v súčasnom, aktívnom elektrochemickom naviazaní sa na aplikovaný povrch a pasívnou bariérovou ochranou. ZINGA v mnohých ohľadoch predčí samotné žiarové zinkovanie. IKOROL je inovatívny multifunkčný antikorózny prípravok. Po jeho aplikovaní na ošetrovaný povrch stabilizuje vzniknutú koróziu. Ďalej vytvára spojovací mostík medzi podkladom a vrchným náterom. Vďaka svojim penetračným vlastnostiam sa stáva súčasťou použitej náterovej hmoty. Násobne predlžuje životnosť náterov a interval obnovy. Antikorózne hmoty ZINGA a IKOROL Vám pri správnom použití pomôžu ochrániť Vaše železné konštrukcie skutočne dlhodobo.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať