Kremičité piesky, Kamenivo, Plnivá

Kremičité piesky

Sušené kremenné či kremičité piesky sú prírodné materiály so širokým spektrom použitia. V obore stavebnej chémie sa používajú predovšetkým ako plnivo do epoxidových polymérbetónov a stierok. Tiež ako materiály na zvýšenie adhézie a vytváranie protišmykových povrchov. Sú vhodné na filtráciu kvapalín, uplatnia sa v akvaristike, chovateľstve, sklárstve, zlievarenstve, ďalej ako médium na otryskávanie, či prevzdušňovanie trávnikov. Svoje zastúpenie nájdu aj v elektrotechnickom, gumárenskom priemysle. Pre naše podlahárske potreby používame ostrohranný piesok pre lepšie ukotvenie. V predaji máme vyselektované frakcie z dvoch lokalít a to SKLOPÍSEK STŘELEČ, a.s. , LB MINERALS s.r.o. závod Skalná u Chebu. Všetky naše kremičité piesky sú triedené, sušené plameňom a následne vrecované a uložené na paletách. Papierové vrecia sú o hmotnosti 25 kg a 50 kg.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať