Referencie

Epoxidová živica CHS-EPOXY 455

Informácie o realizácii:

CHS-EPOXY 455 je epoxid – epoxidová živica, ktorá s vhodným tvrdidlom vytvára dvojzložkový epoxidový systém s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a chemickými odolnosťami. Základom jeho použitia je výroba polymérbetónov. V cestnom staviteľstve sa využívajú hlavne na zalievanie mostných ložísk, mostných záverov a dilatácií. Tento systém nájde svoje uplatnenie aj pri výrobe drenážnych plastbetónov a chemických kotiev. Pri mnohých spomenutých aplikáciách bol použitý aj pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 v okolí Nitry. Projekt realizovala firma SMS a.s.

Miesto realizácie:

Rýchlostná cesta R1, Nitra

Rok realizácie:

2009 – 2012

Ďalšie Realizácie

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať