Blog

Liata podlaha a jej cena


Liate epoxidové podlahy

Malé zamyslenie nad tvorbou ceny liatych podláh. Súhrn všetkých faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Dozviete sa prečo u kamaráta majstri pýtali menej a Vám účtovali viac za tie isté m².

Alebo, koľko stojí liata podlaha

Tá liata podlaha sa mi veľmi páči, aká by bola jej cena? „vraví zákazník“. To nie je také jednoduché „odpovedáme“.  Na to povestné koľko to bude stáť a prečo?“, sa proste nedá odpovedať jednoslovne. Pri naceňovaní liatej podlahy existuje veľa vstupných faktorov, ktoré je nutné zohľadniť. Každý z nich dokáže výslednú cenu výrazne ovplyvniť. V tejto krátkej úvahe nechceme zachádzať do úplných detailov, ktoré sa opisujú v cenníku stavebných prác „Smerové orientačné nástroje stavebných prác 800 – 773, Podlahy zo syntetických hmôt“. V uvedenom cenníku sú rozdelené práce do ucelených častí  od prípravných prác až po odvoz odpadu. Skôr sa budeme venovať praktickým pracovným postupom pri realizácii liatych podláh. Všetky ceny v blogu považujeme za orientačné a sú uvádzané bez DPH. 

Zloženie a typy materiálov:

Ako vieme, uvedený epoxidový materiál je takmer vždy dvojzložkový. Pri tuhnutí v ňom dochádza k exotermickej reakcii, čo samo o sebe môže mať rôzny vplyv na kvalitu a estetiku výsledného produktu.

Nátery:

Náterové systémy sa realizujú v mikrónoch a preto sa odporúčajú minimálne dva až tri nátery. Po každom z náterov je potrebné počkať 24 hodín na to, aby sa mohlo pokračovať ďalším krokom.

Liate podlahy:

Je to epoxidová samonivelizačná farebná stierka pre vyššie hrúbky (do 3 mm). Funguje spoľahlivo aj ako náter a možno ju nanášať až do hrúbky 0,3 mm.

Príprava podkladu:

Skôr, ako pristúpite k náterom, alebo liatym podlahám je potrebné si pripraviť podkladový betón. Príprava býva mnohokrát ten najdôležitejší krok k tomu, aby sa vám vydarila vrchná finálna vrstva. Často sa stretávame zo zanedbaním tzv. penetrácie a následne prichádza k odtrhnutiu podlahy od podkladu.

Pracovné postupy prípravy a ich nacenenie:

  • Brúsenie podkladu s následným povysávaním je najčastejšie používaný spôsob prípravy podkladu. Realizačné firmy účtujú ceny od 4 – 6 Eur/m² podľa náročnosti a rozmerov podlahy. Pozor, pri brúsení sa spravidla odstraňuje vystúpené cementové mlieko, prípadne znečistený povrch, či starý náter. Brúsenie hrúbok okolo 2 cm je veľmi neekonomické, vzhľadom na životnosť diamantových kotúčov. Pre tieto hrúbky odporúčame frézovanie.
Brúsenie betónu diamantovou brúskou

Rotačná brúska s diamantovým kotúčom

  • Otryskávanie oceľovými guľôčkami a povysávanie. Pri tejto metóde sa pod tlakom vystreľujú oceľové guľočky smerom na podklad, pričom sa z neho odlupujú a drolia povrchové časti. Za tieto práce berú realizačné firmy cca 1 – 4 Eur/m² v závislosti na stave a výmere podkladu. Keďže ide o veľké strojné vybavenie pripočítava sa k cene doprava. Otryskávanie je ekonomické použiť ak idete upravovať plochu o rozlohe 1000 m² a viac.
Otryskávanie podkladu oceľovými guličkami

Otryskávanie podkladu oceľovými gulôčkami

  • Frézovanie sa často využíva pri starých a znečistených betónových podkladoch, prípadne na prípravu podkladu na ťažko zaťažovanú finálnu vrstvu. Je to najdrahšia forma prípravy a ceny sa pohybujú od 5 do 7 Eur/m², pri uberanej hrúbke do 2,5 mm. Ak je potrebné uberať väčšiu hrúbku cena sa násobí počtom prechodov frézy.
Povrch betónu po ofrézovaní

Povrch betónu po ofrézovaní

Penetrácia:

Na takto pripravený podklad sa nanáša penetrácia CHS-EPOXY 474 v množstve 0,3 – 0,8 kg/m², podľa nasiakavosti podkladu. Je potrebné dávať pozor, aby na podklade nezostali „mláčky“. V mnohých prípadoch používame na zlepšenie priľnavosti prechodový mostík, vytvorený presypom  kremičitým pieskom frakcie 03/08 mm, v spotrebe 1 – 2 kg/m². (K dispozícii máme 25 kg vrecia). Pri väčšej hrúbke vrchnej vrstvy je možné použiť aj frakciu 06/12 mm. Materiálový náklad je cca 3 – 6 Eur/m². K tomu treba pripočítať réžiu realizačnej firmy cca 2 – 6 Eur/m².

Liata podlaha a jej cena - penetrácia

Penetrácia podkladu s CHS-EPOXY 474

Epoxidovú penetráciu  necháme zreagovať 24 hodín a následne môžeme pokračovať s ďalším krokom.

Ako je to s náterovými systémami?

Ako sme už spomínali skôr, náterové systémy sa realizujú v mikrónoch a tak sa odporúčajú minimálne dva až tri nátery. Po každom z náterov je potrebné počkať 24 hodín na to aby sa mohlo pokračovať ďalším krokom. Spotreba na jeden náter je cca 0,2 kg/m² pri cene 6,40 Eur/kg  (v závislosti od farebného odtieňa). Takže jedna vrstva epoxidového náteru vás vyjde cca 1  – 2 Eur/m² materiálovo.  Za tento krok pýtajú realizačné firmy 2 – 5 Eur/m².

Pri nátere nízko molekulárnym typom epoxidovej živice (liata podlaha), postačuje jeden pracovný krok a jeho cena sa pohybuje cca 6,50 Eur/kg (podľa farby). Spotreba sa udáva 0,8 kg/m². Aplikácia liatej podlahy valčekovaním vás vyjde cca 5,20 Eur/m² materiálovo. Cena realizačných prác sa pohybuje od 4 – 7 Eur/m². 

Epoxidový náter betónu - bezprašná úprava

Náter Epostylom 521-01

Vyrovnávky pomocou plastbetónu

Ak chcete podlahu na veľké zaťaženie odporúčame vám urobiť medzivrstvu plneným systémom tzv. “plastbetónom“. Je to kompozícia epoxidovej živice CHS-EPOXY 455 (máme balenie 5 kg, 50 kg, 200 kg) s kremičitým pieskom v pomere 1 : 4 – 10 hmotnostných dielov. Je veľmi vhodný na zrovnávanie výškových rozdielov v podkladoch. Tento prechodový mostík môžete použiť aj vo väčšej hrúbke a následne povrch farebne upravíte buď náterom alebo liatou podlahou.

TIP: Jednoduché pravidlo ohľadne spotreby plastbetónu je, že na 1 m² pri hrúbke 1 cm potrebujete cca 20 kg epoxidového systému. Z toho zhruba 2 – 3 kg živice a 17 – 18 kg kremičitého piesku vhodných frakcií.

Materiálová cena za výrobu plastbetónu sa pohybuje od 22 – 33 Eur/m² pre hrúbku 1 cm, v závislosti od množstva živice a kremičitého piesku. Realizačné firmy si za pokládku účtujú cca od 4 – 10 Eur/m².

Epoxidové podlahy - zrovnanie výškových rozdielov pomocou plastbetónu

Zrovnanie výškových rozdielov pomocou plastbetónu

Realizácia liatych podláh a jej cena:

Teraz si povieme niečo k realizácii liatych podláh. Pri dnešnom veľmi širokom použití sú najčastejšie pokladané hrúbky 1 – 2 mm. Na bežné použitie v domácnosti či garáži postačuje hrúbka 1 mm, čo predstavuje 1,3 kg/m² materiálu EPOSTYL 521-01. V cenách to predstavuje cca 6,50 – 7 Eur/kg podľa vybranej farby (odtieň vieme natónovať našim miešacím automatom).

Z toho vyplýva, že každý 1 mm hrúbky liatej podlahy vás vyjde 8,50 – 9,10 Eur/m² materiálovo. Cena realizačných prác závisí od viacerých faktorov, ale môžete uvažovať v rozmedzí od 5 – 20 Eur/m².

Liata podlaha a jej cena - realizácia

Realizácia liatej podlahy

Takúto podlahu realizujeme v jednom kroku pričom musíme dbať na zbavenie sa vzduchu, ktorý sa do systému dostal miešaním. Najvhodnejším spôsobom je tzv. ježkovanie čo vykonávame cca pol hodinu po pokládke, kým podlaha nezačne želatinovať.  Takto použitá podlahovina je najvyužívanejšia v priemysle, v rôznych garážach či v neposlednom rade aj v domácnostiach.

Pri ťažko zaťažovaných podlahách realizátorské firmy zvyšujú hrúbku liatej vrstvy, aby dosiahli väčšiu tvrdosť a odolnosť liatej podlahy. Mnohokrát si pritom pomôžu vhodným plnivom. Najčastejšie ním býva kremičitý piesok frakcie 0,063/0,315 mm. Tento sa primiešava do epoxidovej stierky a po jej „vyliatí“ gravitačne klesne na podklad. Tým pádom ostáva výsledný efekt podlahoviny aj pri zvýšení pevnostných vlastností  zachovaný. Takto realizujú hrúbky 3 – 5 mm.

Liata podlaha cena - finálny vzhľad

Finálny vzhľad liatej podlahy

V prevádzkových priestoroch sa často používajú tzv. chipsy (u nás HERBOL ACRYL CHIPS), ktoré máme vo viacerých farbách a je možnosť ich kombinácie za účelom rôznej farebnosti podlahy. Pre dosiahnutie exkluzívneho efektu máme v ponuke špeciálne sľudové čipsy.

Naše podlahoviny sú využiteľné v potravinárstve, zdravotníctve (vzhľadom na bezšpárovosť), farmácii aj v chemickom priemysle či domácnostiach. Vynikajú skvelou oteruvzdornosťou, odolávajú ropným produktom či posypovým soliam. Sú ľahko ošetrovateľné s vysokou životnosťou.

Liata podlaha hm, tak aká bude cena?

Ako máte sami možnosť vidieť, povedať do telefónu majstrovi „bude tam liata podlaha – aká bude cena?“ je síce možné, ale vzhľadom na veľké množstvo vstupných faktorov neočakávajte okamžitú odpoveď. Skutočný majster vám to nikdy nepovie z „brucha“, ale až po dôkladnej obhliadke priestoru a vypočutí vašich požiadaviek. Je nepísaným pravidlom, že realizačné firmy vždy uvádzajú jednotnú cenu za pokládku aj s cenou materiálu. Rozpis a nacenenie jednotlivých pracovných úkonov ako sme ho tu ukázali, slúži pre vašu lepšiu predstavivosť a orientáciu v problematike liatych podláh.

„Realizačné firmy  vždy uvádzajú jednotnú cenu za pokládku aj s cenou materiálu“

TIP: Iba pre príklad, materiálová cena vrchnej liatej stierky v hrúbke 1 mm pri ploche 100 m²  bude cca 845 Eur. Pri 2 milimetroch to bude už 1690 Eur, pri 3 milimetroch 2535 Eur atď.

Liata podlaha metalická - cena

Metalická liata podlaha –  jej cena sa zvyšuje použitím špeciálneho plniva

Zhrnutie:

Po preštudovaní všetkých praktických faktorov zaiste prídete k jednoduchému záveru. Žiadna podlaha nie je rovnaká a ku každej aplikácii treba pristupovať osobitne. Kvalita pôvodného podkladu, prípadná nutnosť nivelizácie, hrúbka a prevedenie výslednej liatej vrstvy, či  farebný odtieň podlahoviny môžu výslednú cenu dramaticky meniť. Tiež treba zobrať v úvahu, že vyššie hrúbky liatych podláh sú mechanicky odolnejšie a vzhľadovo jednoliatejšie. A presne takto sa môže stať, že kamarátovi tá istá firma za tie isté m² vypočítala úplne inú cenu ako vám.

„Jednoducho výsledná cena v položke liata podlaha, je vždy kompromisom medzi jej vzhľadom, prevedením, hrúbkou položenej vrstvy a vašimi predstavami spolu hrúbkou vašej peňaženky.“

Nemalé investície môžete ušetriť ak ste priemerne zruční a rozhodnete sa pre položenie liatej podlahy svojpomocne. Zároveň chceme dodať, že všetky ceny tu uvedené sú orientačné. Výsledná cena sa vždy určí priamo na mieste pokládky zástupcom realizačnej firmy.

Tento článok je návodom ako vnímať cenotvorbu liatych podlahovín a malým nakuknutím do sveta podlahárov. Kolektív firmy SVEGAL vám ďakuje za čítanie a verí, že vám pomohol. Ak máte ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte.

Podobné články

Zvislé plochy kamenných kobercov

Spôsobov aplikácie zvislých plôch kamenného koberca je niekoľko. V minulosti sa používal hlavne spôsob za použitia klasického debnenia (šalungu), kedy sa zvislé plochy zašalovali a zmes živice a kameniva sa natlačila do vnútra.

Kamenný koberec – ako na to.

Kamenný koberec so špeciálnou epoxidovou živicou CHS-EPODUR STONE UV je unikátny drenážny systém na estetickú povrchovú úpravu rôznych povrchov. Je mrazuvzdorný, protišmykový, odoláva posypovým soliam a olejovým produktom. Ak ste priemerne zručný domáci majster náklady na pokládku môžete ušetriť a položiť si kamenný koberec sami. V tomto blogu vám povieme ako na to.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať