Epoxidové živice

Drenážny plastbetón

Drenážny plastbetón sa využíva v cestnom staviteľstve na odvodnenie asfaltových komunikácií. Jeho základom je vhodne zvolený epoxidový systém doplnený vhodným kamenivom podľa požadovanej únosnosti. Plastbetón sa kladie do pripravených drážok a vďaka jeho drenážnym vlastnostiam je možné odvádzať zrážkovú vodu k zberačom.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať