Epoxidové živice

Polymérmalty, Polymérbetóny

  Polymérmalty a polymérbetóny budú v slovníku spracovateľa epoxidov znieť  asi trochu slangovejšie. Najskôr to bude niečo ako plasťák, plastobetón alebo plastbetón. Sú to epoxi systémy plnené sušeným kremičitým pieskom vo vhodnom pomere. Ich základnými vlastnosťami sú vysoké pevnosti bežne viac ako 100 MPa v tlaku. Taktiež vynikajúca adhézia k cementovým povrchom, vysoké chemické odolnosti. Polymérmalty a polymérbetóny  sa používajú všade tam, kde by klasické cementové potery a betóny nevydržali požadovanú záťaž, prípadne by dlho tuhli. Ich hlavné využitie je ako vyrovnávky, nájazdy, sanácia betónových poterov. Sú ideálnou voľbou pri výrobe spádových plôch. V cestnom staviteľstve sa využívajú na zálievky dilatačných záverov mostov, či podlievanie mostových ložísk.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať