Stavebná chémia

Epoxidové živice

SVEGAL Bratislava, predáva a distribuuje epoxidové živice. Tieto sú samostatným a špecifickým oborom stavebnej chémie s veľmi širokým uplatnením. Ich pôsobenie zahŕňa oblasť stavebníctva, priemyslu, cestných aj železničných stavieb. Vyrábajú sa kondenzáciou dianu s epichlorhydrínom, rôzne postupy popisujú a chránia stovky patentov. Spoločnosť SPOLCHEMIE a.s. je jedným z priekopníkov vo výrobe tzv. zelených živíc, ktorých časti sa vyrábajú na báze glycerínu. Epoxidové živice sa delia na rôzne typy hlavne podľa účelu využitia. V praxi sa často stretávame s názorom „živica ako živica“. No nie je to celkom tak. Ich rozdelenie podľa druhu aplikácie, účelu využitia a technických vlastností má svoj zmysel. Napríklad pri penetračných živiciach nás bude zaujímať ich prídržnosť k podkladu a schopnosť do neho prenikať, tiež možnosť aplikácie na vlhké povrchy. Pri liatych podlahách to bude ich pevnosť v tlaku, výsledná tvrdosť, obrusnosť, farbostálosť. Lepidlové systémy by mali mať vhodnú viskozitu, vysokú húževnatosť, dobré pevnosti v šmyku a odtrhu, správne nastavenú výslednú ťažnosť. Zalievacie živice by mali oplývať dlhou dobou spracovania, možnosťou odlievania väčších hrúbok, vysokou UV odolnosťou atď. Skrátka uvedené parametre a členenie živíc majú svoj význam. Pokiaľ sa toho budeme v praxi držať, predídeme mnohým často zbytočným problémom. Pýtajte sa nás: SVEGAL epoxidové živice Bratislava.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať