Epoxidové živice

Kompozitné výstuže

Kompozitné výstuže sú produkty, ktorým patrí budúcnosť. Väčšinou sa jedná sa o výstužné tyče do betónov (roxory, armovacie siete). Vyrábajú sa špeciálnou technológiou, kde jadro pozostáva z sklených vlákien, ktoré sú následne obalené modifikovanou epoxidovou živicou. Tieto produkty posúvajú stavebníctvo do novej dimenzie. Sú ľahké, nekorodujú, odolávajú chemickým látkam. V porovnaní s oceľou vynikajú pevnosťou v ťahu, na armovanie postačujú menšie prierezy. Celkovo predlžujú životnosť stavieb.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať