Epoxidové živice

Laminačné systémy

Pre laminačné systémy ponúkame vhodné typy epoxidových živíc a tvrdidiel. Laminovanie, laminácia či výroba laminátov je odvetvie s veľmi širokým záberom. Najčastejšie sa využíva na zosilňovanie škrupinových konštrukcií v automobilovom, leteckom či lodnom priemysle. Tiež veľmi často k lokálnym opravám drobných konštrukcií ako nárazníky atď. Jeho zmyslom je získať pri minimálnej hmotnosti maximálnu pevnosť a tuhosť konštrukcie. Vybraný epoxidový systém dopĺňame sklenou, aramidovou, uhlíkovou (karbonovou) tkaninou.  Laminačné systémy si v  poslednom období nachádzajú miesto v stavebníctve pri zosilňovaní  poddimenzovaných, či staticky narušených konštrukcií.  V spojitosti s vhodnou výstužnou tkaninou tvoria vysokopevnostný systém vhodný na zosilňovanie železobetónových stĺpov, nosníkov, stropov. Vhodnou voľnou tužidla viete ovplyvňovať pevnostné vlastnosti, čas tuhnutia aj dĺžku spracovania.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať